Výročná správa ku dňu 31.12.2016

Providentia občianske združenie

August 2017 |  Vyrocna_sprava_2016.docx (Microsoft Word, veľkosť 36kB)

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (2% dane)

Február 2017 |  tlacivo-2-percenta-dane-2017.pdf (Adobe Acrobat Reader, veľkosť 75kB)

 Certifikát kvality stn en ISO 9001:2009

Providentia občianske združenie

Júl 2016 |  certifikat-kvality-iso.pdf (Adobe Acrobat Reader, veľkosť 76kB)

 Žiadosti

Providentia občianske združenie

Máj 2014 |  ziadosti.pdf (Adobe Acrobat Reader, veľkosť 404kB)

Výročná správa 2015

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2015

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012