Pre našich klientov zabezpečujeme duchovnú starostlivosť v úzkej spolupráci s evanjelickou farárkou ThDr. Andreou Lukačovskou a s katolíckym farárom Mgr.Júliusom Csomorom, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenie