Pri rehabilitácii využívame prvky Bobáthovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a izometrické cvičenia. Robíme aj aktívne cvičenia, pasívne cvičenia a špeciálne dychové cvičenia. Prevádzame ich na žinienke, pri rebrinách, u niektorých sa využíva stacionárny bicykel a pri nácviku chôdze G-aparát. Neoddeliteľnou súčasťou je aj polohovanie: antidekubitové, stimulačné a korekčné.