Odborný tím so skúsenosťami v práci so seniormi Vám v našom zariadení ponúka: sociálne služby s celodennou starostlivosťou so zameraním na stimulačné a preventívne programy, individuálny prístup k vašim potrebám, monitorovanie, rešpektovanie a riešenie problémov. V senior centre vytvárame priestor pre sebarealizáciu klientov, život v zariadení prispôsobujeme domácim podmienkam, spolupracujeme s klientovou rodinou.