Klientom sú celodenne k dispozícii špeciálne zamestnania, v zmysle ich individuálnych rozvojových plánov, týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti, na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti, spoločenské hry, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, pohybové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, duchovnú činnosť či ďalšie voľnočasové aktivity k dispozícii je spoločenská miestnosť, terasa, rehabilitačné centrum, samostatné kúpeľne s vaňou, vstupná hala s recepciou, oddychová miestnosť, kaplnka, altánok.

Klientom sú celodenne k dispozícii špeciálne zamestnania, v zmysle ich individuálnych rozvojových plánov, týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti, na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti, spoločenské hry, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, pohybové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, duchovnú činnosť či ďalšie voľnočasové aktivity k dispozícii je spoločenská miestnosť, terasa, rehabilitačné centrum, samostatné kúpeľne s vaňou, vstupná hala s recepciou, oddychová miestnosť, kaplnka, altánok.