Zariadenie má vlastnú kuchyňu vybavenú vysokovýkonnou modernou technológiou, s príslušenstvom a vlastným zázemím. V priestooch jedálne sa podáva 5x denne racionálna strava, v prípade potreby diétna, podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.